Αλεξάνδρα & Λήδα Διαλυνά: «Στο Fårö, οι συμμετέχοντες αποκομίζουν περισσότερο την εμπειρία της πληροφορίας»

Αλεξάνδρα & Λήδα Διαλυνά: «Στο Fårö, οι συμμετέχοντες αποκομίζουν περισσότερο την εμπειρία της πληροφορίας»

Το Fårö  είναι μια νησίδα-«όαση» στο κέντρο της Αθήνας, από όπου μέσω των σεμιναρίων, εργαστηρίων και άλλων εκδηλώσεων, προωθείται η ιδέα της δημιουργικής εκμάθησης. Οι δίδυμες…